SẢN PHẨM CHỦ LỰC

Áp dụng theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 : 2015 & được chế tạo trên dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại, với nguyên vật liệu nhập khẩu từ Châu Âu ,Hàn Quốc và Nhật Bản.Hiện nay chúng tôi đang có 4 sản phẩm chủ lực mang thương hiệu hàng đầu trong ngành sản xuất dây & cáp điện Việt Nam: HOATUNG, NISHAN, TACHIKO, KASHING

Dây và Cáp điện HOATUNG là sản phẩm được chế tạo trên dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại, cùng với nguyên vật liệu nhập khẩu từ Châu Âu ,Hàn Quốc và Nhật Bản,…Quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015. Dây và Cáp điện mang thương hiệu HOATUNG đều được sản xuất phù hợp theo Quy chuẩn QCVN 4: 2009/BKHCN “Chất lượng sản phẩm là uy tín, là sự tồn tại và phát triển của Công ty”

Dây và Cáp điện NISHAN – Luôn tự hào là thương hiệu hàng đầu trong ngành sản xuất Dây và Cáp điện Việt Nam. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015. Dây và Cáp điện mang thương hiệu NISHAN đều được sản xuất phù hợp theo Quy chuẩn QCVN 4: 2009/BKHCN. “Chất lượng sản phẩm là uy tín, là sự tồn tại và phát triển của Công ty”

Dây và Cáp điện TACHIKO – Luôn tự hào là thương hiệu hàng đầu trong ngành sản xuất Dây và Cáp điện Việt Nam. TACHIKO đã có mặt tại hầu hết các công trình, dự án tại Việt Nam.TACHIKO là sản phẩm được chế tạo trên dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại, cùng với nguyên vật liệu nhập khẩu từ Châu Âu, Hàn Quốc và Nhật Bản...Quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015. Dây và Cáp điện mang thương hiệu TACHIKO đều được sản xuất phù hợp theo Quy chuẩn QCVN 4: 2009/BKHCN.

Dây và Cáp điện KASHING – Luôn tự hào là thương hiệu hàng đầu trong ngành sản xuất Dây và Cáp điện Việt Nam. KASHING đã có mặt tại hầu hết các công trình, dự án tại Việt Nam được sản xuất tại Công ty TNHH Tâm Chiến, với 20 năm kinh nghiệm sản xuất Dây và Cáp điện, KASHING là sản phẩm được chế tạo trên dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại, cùng với nguyên vật liệu nhập khẩu từ Châu Âu ,Hàn Quốc và Nhật Bản,…Quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2015 & được sản xuất phù hợp theo Quy chuẩn QCVN 4: 2009/BKHCN.

CHỨNG NHẬN VÀ GIẢI THƯỞNG

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU