Tầm nhìn và sứ mệnh

  • Tầm nhìn:

Tâm Chiến hướng đến một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện trong khu vực.

Tâm Chiến luôn đón đầu các xu hướng mới, công nghệ mới để cho ra những sản phẩm chất lượng Quốc tế.

Tâm Chiến luôn là một thương hiệu uy tín trong lòng khách hàng.

  • Sứ mệnh:

Tâm Chiến hướng đến là niềm tin, sự hợp tác của khách hàng và xã hội. Tâm Chiến cam kết chất lượng cho mọi sản phẩm, dịch vụ của mình đồng thời mong muốn hợp tác lâu dài với mọi khách hàng, mọi đối tác. Với Tâm Chiến điều quan trọng là mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm chất lượng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa của thành phố cũng như cả nước.

  • Giá trị cốt lõi:

1) Đối với người lao động: thực hiện đúng và đủ nghĩa vụ thuế, quyền lợi người lao động. Đảm bảo lợi ích của người lao động, khuyến khích và tạo mọi điều kiện để người lao động phát huy năng lực của bản thân.

2) Đối với khách hàng: Tâm Chiến luôn giữ uy tín trong giao dịch và hợp tác.

3) Đối với nhà cung cấp: Tâm Chiến luôn giữ uy tín trong giao dịch và hợp tác.

4) Đối với đối tác: Tâm Chiến cam kết chất lượng cho mọi sản phẩm, dịch vụ của mình đồng thời mong muốn hợp tác lâu dài với mọi khách hàng, mọi đối tác.

5) Đối với cộng đồng xã hội: Tâm Chiến luôn đồng hành với cộng đồng, xem đó là bổn phận, là trách nhiệm phải làm hàng năm. Đó là văn hóa đối với Công ty Tâm Chiến được duy trì và phát triển trong những năm qua.